Khai thác khoáng sản

– Công ty TMDV Thế Hoa đang sở hữu một số mỏ khoáng sản tại Tân Lạc – Hòa Bình, hiện đã đi vào khai thác. Cần tìm Khách hàng tiêu thụ

Hình ảnh mỏ khoáng sản:

IMG_20160118_145238 IMG_20160118_145240 IMG_20160118_145242 IMG_20160118_145243 IMG_20160118_145245 IMG_20160118_145247Hiện nay một số mỏ khoáng sản đã được đi vào khai thác và hoạt động, cần tìm kiếm số lượng lớn Khách hàng tiêu thụ

Pin It